Bouwkundig tekenwerk

Wilt u gaan bouwen of verbouwen maar u kunt uw plannen niet omzetten in een bouwkundige tekening?

Ransz Bouw Advies kan uw ideeën uitwerken in al het benodigde tekenwerk dat nodig is om uw plannen te verwezenlijken. Door -onder andere- goede tekeningen verkleint u het risico op problemen tijdens de uitvoering van uw plannen en bij eventuele aanvragen om een vergunning (zie ook 'Begeleiding/ advisering vergunningprocedures').

Neem gerust contact met ons op

Bouwkundig tekenwerk

Bouwbegeleiding / directievoering

U heeft de werkzaamheden voor het verwezenlijken van uw bouw- of verbouwplannen uitbesteed, maar u weet niet of de werkzaamheden allemaal naar behoren worden uitgevoerd? Of heeft u te maken met communicatieproblemen met uw aannemer door vakinhoudelijke termen die u niets zeggen?

Ook dan kan úw bouwkundig adviseur als gediplomeerd opzichter BNA u van dienst zijn door bouwbegeleiding/ directievoering tijdens de uitvoering. Hiermee verkleint u het risico op bouwkundige gebreken en onnodige kosten achteraf.

Neem gerust contact met ons op

Bouwbegeleiding / directievoering

Bouwkundig advies

U wilt weten of uw bouw- of verbouwplannen bouwtechnisch mogelijk zijn?

Door de situatie ter plaatse te bekijken, kan Ransz Bouw Advies een goede inschatting maken van de (on)mogelijkheden. Ook kan Ransz Bouw Advies als úw bouwkundig adviseur u van dienst zijn wanneer mogelijk vervolgonderzoek nodig is om de (on)mogelijkheden te bekijken.

Neem gerust contact met ons op

Bouwkundig advies

Bouwtechnisch onderzoek

U krijgt te maken met scheurvorming, vocht- of andere bouwtechnische problemen?

Ransz Bouw Advies kan deze problemen voor u onderzoeken. Wanneer we te maken hebben met specialistische problemen dan beschikt úw bouwkundig adviseur over een uitgebreid netwerk om achter de oorzaak van uw probleem te komen.


Register Bouwkundig Inspecteur

Neem gerust contact met ons op

Bouwtechnisch onderzoek

Bouwkundige keuring bij aankoop woning

U overweegt om uw droomwoning of een ander pand te kopen? Dan is een bouwkundige keuring ten zeerste aan te raden.

Met een bouwkundige (aankoop)keuring door úw Register bouwkundig inspecteur Edwin Ransz, weet u wat u koopt en krijgt u inzicht in eventuele toekomstige kosten. Het rapport dat u van Ransz Bouw Advies na de inspectie ontvangt, voldoet bovendien aan de eisen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Doordat we zijn ingeschreven in het Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs (NRBI) is er onder andere doorlopend toezicht op de kwaliteit van onze werkzaamheden en bent u hierdoor verzekerd van een gevalideerde inspectie.

Ransz Bouw Advies is gevestigd in Swalmen (gemeente Roermond) en is hiermee centraal in Limburg gelegen. Mede door deze centrale ligging voeren we wekelijks aan- en verkoopinspecties uit van Maastricht tot Eindhoven en van de regio Roermond/ Weert tot en met de regio Venlo/ Venray/ Boxmeer.

Uw bouwkundig adviseur: Ransz Bouw Advies onderscheidt zich hierbij door een snelle service, duidelijke rapportage en een transparante kostprijs.
 


Register Bouwkundig Inspecteur

Neem gerust contact met ons op

Bouwkundige keuring bij aankoop woning

Begeleiding / advisering vergunningprocedures

Door de jarenlange ervaring als technisch (beleids)medewerker bouw- en woningtoezicht bij verschillende gemeentes, kan Ransz Bouw Advies u als geen ander de weg wijzen in het woud van alle regelgeving op het gebied van bouwen en verbouwen.

Het Omgevingsloket en termen als Wabo, Omgevingsvergunning, Bouwbesluit en dergelijk zijn dan ook niet vreemd bij úw bouwkundig adviseur.

Neem gerust contact met ons op

Begeleiding / advisering vergunningprocedures

Conditiemeting gebouwen op basis van NEN 2767

Wilt u inzicht in de technische staat van uw pand? Ransz Bouw Advies kan de technische staat van uw pand beoordelen op basis van de NEN 2767.

De NEN 2767 is een Nederlandse norm die zorgt voor het uniform inspecteren en in kaart brengen van de technische staat van alle bouw- en installatie delen in een gebouw. Door middel van conditiescores geeft Ransz Bouw Advies u een duidelijk inzicht in de verschillende staten van onderhoud.

Neem gerust contact met ons op

Conditiemeting gebouwen op basis van NEN 2767

Onderhoudsplannen gebouwen opstellen

Met een onderhoudsplan geeft Ransz Bouw Advies u inzicht in de onderhoudskosten en risico's waarmee u op de korte en lange termijn rekening moet houden.

Hierbij is het advies om dit onderhoudsplan op te stellen aan de hand van een conditiemeting volgens de NEN 2767

Neem gerust contact met ons op

Onderhoudsplannen gebouwen opstellen

Technisch beoordelen van bouwplannen / Wet Kwaliteitsborging voor bouwen

Met ingang van 2021 gaat er veel veranderen op het gebied van bouwregelgeving. De Wet Kwaliteitsborging voor bouwen (Wkb) en de Omgevingswet zullen dan in werking treden. Op basis van de Wkb komt (gefaseerd) de kwaliteitsborging expliciet te liggen bij marktpartijen in de bouw. Doel hiervan is om de positie van de opdrachtgever te versterken.

Ransz Bouw Advies voldoet aan de criteria om aangemerkt te worden als gecertificeerde kwaliteitsborger. Wij werken er op dit moment hard aan om alle processen te beschrijven zodat we bij de inwerkingtreding van de Wkb daadwerkelijk beschikken over de benodigde certificering om u ook dan als gecertificeerde kwaliteitsborger te ondersteunen bij uw bouw- of verbouwplannen. De exacte datum dat deze wet in werking zal treden is nog afhankelijk van politieke besluitvorming. Als úw bouwkundig adviseur zullen wij u op de hoogte houden over de ontwikkelingen rondom deze nieuwe wet.

Wat betekent deze nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor bouwen mogelijk voor u bij uw bouw- of verbouwplannen?
Eén van de zaken die gaat veranderen heeft betrekking op het verlenen van omgevingsvergunningen voor bouwen. In de huidige situatie verleent het bevoegd gezag (vaak de gemeente) een omgevingsvergunning wanneer de aanvrager aannemelijk heeft gemaakt dat de bouw voldoet aan de bouwtechnische voorschriften. Het bevoegd gezag houdt na het verlenen van de vergunning ook toezicht op de naleving van deze voorschriften.

Op basis van deze nieuwe wet moet u als opdrachtgever bij het aanvragen van een vergunning aan het bevoegd gezag onder andere doorgeven in welke risicoklasse het bouwwerk valt en welke kwaliteitsborger de bouwtechnische voorschriften gaat bewaken. Het bevoegd gezag toetst niet meer inhoudelijk aan bouwtechnische voorschriften, maar controleert of de opdrachtgever werkt met een gecertificeerde kwaliteitsborger. Dit betekent dat het bevoegd gezag dan alleen nog maar een vergunning verleent op basis van het bestemmingsplan, welstand, omgevingsveiligheid en de gecertificeerd kwaliteitsborger.

De gecertificeerde kwaliteitsborger moet er op toezien dat het bouwwerk bij oplevering aan de voorschriften voldoet. Tijdens de bouw controleert hij of het bouwwerk conform de bouwtechnische voorschriften wordt gebouwd. Als hij constateert dat dit niet het geval is, kan hij de vergunninghouder vragen de bouw stil te (laten) leggen totdat wel aan de voorschriften wordt voldaan. Voor de oplevering controleert de gecertificeerde kwaliteitsborger het gebouw en geeft hij aan de opdrachtgever een verklaring af dat het bouwwerk naar zijn oordeel voldoet aan de bouwtechnische voorschriften. De vergunninghouder stuurt deze verklaring samen met een gereed melding aan het bevoegd gezag.

Wat gaat er onder andere nog meer veranderen met de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor bouwen?
Op dit moment is een aannemer niet meer aansprakelijk voor gebreken die bij een oplevering in alle redelijkheid zichtbaar waren. Wanneer een gebrek zichtbaar was maar niet is gemeld bij de oplevering, dan hoeft de aannemer dit gebrek niet meer voor eigen rekening te herstellen.

In de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor bouwen gaat dit veranderen. De aannemer is dan aansprakelijk voor gebreken die bij de oplevering niet zijn ontdekt. De aannemer zal dan moeten bewijzen dat het geen gebrek is of dat het gebrek niet door hem is ontstaan.

Ik hoop dat ik als úw bouwkundig adviseur, u hiermee een doorkijk heb kunnen geven in de veranderingen die ons te wachten staan. Ook kan ik me voorstellen dat de aanstaande veranderingen niet allemaal duidelijk zijn voor u. Wanneer u vragen en/ of opmerkingen heeft over dit of een ander onderwerp, dan hoor ik dat graag van u.

Neem gerust contact met ons op

Technisch beoordelen van bouwplannen / Wet Kwaliteitsborging voor bouwen